WNCAA直播

2023-12-01

09:00

WNCAA

贝勒大学女篮贝勒大学女篮 85-58 南方卫理会女篮南方卫理会女篮

10:00

WNCAA

弗吉尼亚理工女篮弗吉尼亚理工女篮 27-35 路易斯安那女篮路易斯安那女篮

10:00

WNCAA

克莱姆森女篮克莱姆森女篮 21-36 奥本女篮奥本女篮

10:00

WNCAA

科罗拉多州大学女篮科罗拉多州大学女篮 33-33 德州埃尔帕索分校女篮德州埃尔帕索分校女篮

10:00

WNCAA

丹佛大学女篮丹佛大学女篮 30-37 洛约拉马利蒙特女篮洛约拉马利蒙特女篮

10:00

WNCAA

俄勒冈女篮俄勒冈女篮 18-46 波兰大学女篮波兰大学女篮

10:00

WNCAA

德克萨斯州农工大学女篮德克萨斯州农工大学女篮 42-29 维克森林女篮维克森林女篮